• Psykososiale reaksjoner hos kvinner etter mastektomi 

      Elstrøm, Martine Glenna; Eik, Katharina (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse kvinners psykososiale reaksjoner etter gjennomgått mastektomi. Dette er for å belyse de utfordringene kvinner kan møte etter tapet av et bryst, og kan bidra til økt kunnskap og helhetlig ...