• Livsglede for Hjemmeboende Eldre 

      Ellstrøm, Margrethe; Owren, Katrine (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Livsglede for Eldre (LFE), og tar for seg utviklingen av en tjeneste som skal bygge bro mellom hjemmeboende eldre og eksisterende aktivitetstilbud. Målet for prosjektet har ...