• Ivaretakelse av barns rettigheter i sosialt arbeid med familier 

      Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Ursin, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      FNs barnekonvensjon og norsk lovgivning skal sikre barn rett til beskyttelse, informasjon og medvirkning. Til tross for økt forskning på implementering av barns rettigheter, er det lite forskning på hvordan barns rettigheter ...