• Møte med det tause barnet i psykoterapi: Et kasusstudie 

      Ellingsen, Elin Grothe (Master thesis, 2014)
      Tausheten til barn med selektiv mutisme kan betraktes som en forsvarsmekanisme og unngåelsesstratergi for å redusere engsteligheten som barnet opplever i sosiale situasjoner. Det finnes ingen allmenn akseptert standard for ...