• Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM 

      Ellingsen, Alette Rosnæs (Master thesis, 2013)
      Byggeprosessen blir forandret når prosjektene begynner å bruker bygningsinformasjonsmodell (BIM). Statsbygg har konkrete mål for bruk av BIM og et av disse er at ?innen 2010, skal alle Statsbyggs prosjekter bruke BIM? ...