• Prinsipper for overføring av fisk mellom brønnbåt og oppdrettsmerder 

      Ellefsen, Kasper Emil S (Master thesis, 2014)
      Oppdrettsnæringen i Norge har i de senere årene søkt å flytte oppdrettsanleggene lenger ut på eksponerte havområder. Disse områdene er fordelaktige på flere måter. Blant fordelene er bedre vekstforhold for fisken, mindre ...