• Model Tests and Numerical Analysis of Wave Loads on Coastal Structures 

      Eliassen, Magnus Styrker (Master thesis, 2019)
      Denne forskningen er basert på å utforske effekten fra bølgekraft på kystnære strukturer. Et alternativ til dagens skiftende søkelys på renere og mer fornybar energi, er vindmøller plassert til sjøs. Mer spesifikt, er det ...