• Å gå med hjertet først i jobben 

      Eliassen, Anniken. (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven har undersøkt hvordan studenter opplever studieveiledning i høyere utdanning og hvordan de opplever at studieveiledningen har hatt en påvirkning på deres psykiske helse. Med tanke på en økende statistikk ...