• Dynamisk modell av pH, O2- og CO2-metning i blod 

      Eldhuset, Astrid (Master thesis, 2016)
      Oksygenterapi for personer med respirasjonslidelser gjennomføres idag ved manuell justering av tilført oksygenmengde. Denne reguleringsformen er lite optimal da både feiltolkning av medisinske indikatorer (hovedsakelig ...