• Fra fremmedgjøring til normalisering? 

      Elden, Ingrid Elna (Master thesis, 2015)
      Dette er en kvalitativ studie med følgende problemstilling: På hvilke måter speiler deltakernes opplevelse av sin livssituasjon læreplanens intensjon om deltakelse? Hvilke forhold påvirker deres forutsetning for ...