• Ytelsestesting av virtualiserings teknologier 

      Elde, Kristoffer M.; Haugedal, Øyvind (Bachelor thesis, 2010)
      Dette prosjektet går ut på å ytelsesteste virtualiserings servere av typen VMware ESXi 4 og Xen Server 5.5 med forskjellige server applikasjoner. I tilegg til ren ytelsestesting av applikasjonene kombineres testene med ...