• Håndtering av flerspråklig mannskap i praksis 

   Lynge, Katrine; Ekerhovd, Thea (Bachelor thesis, 2017)
   Undersøkelsen er utført i forbindelse med praksis i Føy Vest, her er det valgt å undersøke problematikken rundt fremmedspråklig mannskap. På bakgrunn av flere ulike nasjonaliteter i Frøy Vest er problemstillingen satt til: ...
  • Hva betyr Hav Line metoden for rederi og besetning om bord Norwegian Gannet? 

   Ekerhovd, Thea (Master thesis, 2020)
   Formålet ved denne masteroppgaven er å undersøke hvordan ledelsen i rederiet Hav Line og besetningen om bord Norwegian Gannet opplever det å starte opp en ny metode. Dette bygges videre på ved utarbeiding av problemstillingen ...