• Verdiskaping i klippfisknæringa 2009-13 

      Bjørndal, Trond; Ekerhovd, Nils Arne; Bjørndal, Marianne T. (HiÅ Rapport; 2015/01, Research report, 2015)
      I meir enn 300 år har klippfisk vore ei viktig næring i Noreg. Den norske eksportverdien av klippfisk var i 2013 på ca. 3,1 mrd. kr. Omlag 90 % vart utskipa frå Nordvestlandet. Tek ein med saltfisk, aukar eksportverdien ...