• Gitek PLU 

      Rosland, Daniel; Eivind, Ristebråten (Bachelor thesis, 2016-08-22)
      Price-look-up(PLU) koder brukes i butikker for enkelt å håndtere løsvektvarer som grønnsaker og frukt. Selv om de i seg selv er effektive og gir en god kobling mellom produkt og system, er de ikke veldig effektive om ...