• Algorithm for Efficiency Support in Marine vessels 

      Eivind H. Hovland (Master thesis, 2019)
      Offentlige myndigheter har håndhevet flere regler og forskrifter som har som formål å redusere ulike utslipp fra marine industri. I denne sammenheg har det vært fokusert mye på sette krav til effektivisering av skip. Moderne ...