• Discourse analysis of health providers’ experiences using service design 

   Eines, Trude Fløystad; Angelo, Elin; Vatne, Solfrid (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background: Municipal healthcare organizations are facing increasing challenges to developing more cost‐effective organizations and services, particularly in nursing homes. The background for this article is an attempt in ...
  • Morgendagens sykehjem: fra pilot til implementering? 

   Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid; Helland, Stephanie (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;5/16, Research report, 2016)
   SAMMENDRAG BAKGRUNN: Sykehjem står ovenfor store utfordringer når det gjelder å levere tjenester av høy kvalitet innenfor de rammene de forvalter. Tjenestedesign som tenkning – og metode for endringsarbeid er foreløpig ...