• Design Load Cases for Offshore Wind Turbines 

      Eimstad, Henning (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven er to forskjellige modeller for fundamentet til en offshore vindturbin (10MW DTU monopæl referanseturbin) studert nærmere for både deterministiske og stokastiske lasttilfeller, og SIMA er brukt som ...