• Valg om meg, tas ikke uten meg 

      Anthonsen, Marte; Eiksund, Julie (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Hensikten med denne studien var å få innsikt i hvilke erfaringer helsepersonell har med brukermedvirkning i arbeid med pasienter og pårørende. I Norge er brukermedvirkning en lovpålagt rettighet pasienter ...