• Shorting in the technology sector of the Stock Market 

   Ekman, Marius Hallin; Eikeseth, Oskar (Bachelor thesis, 2021)
   Ved bruk av Yahoo! Finance har vi hentet paneldata fra 371 teknologifirma oppført ved NASDAQ Composite Index, der vi studerer effekten som fire uavhengige variabler har på andelen aksjer som blir shortet. De fire uavhengige ...
  • The educational wage premium 

   Ekman, Marius Hallin; Eikeseth, Oskar (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å analysere lønnspremien ved å ta høyere utdanning, eller lønnsforskjellen mellom høyt og lavt utdannede, på Norges befolkning i 2014. Lavt utdannede er definert ved å bare ha fullført ...
  • The educational wage premium 

   Ekman, Marius Hallin; Eikeseth, Oskar (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å analysere lønnspremien ved å ta høyere utdanning, eller lønnsforskjellen mellom høyt og lavt utdannede, på Norges befolkning i 2014. Lavt utdannede er definert ved å bare ha fullført ...