• En metode for å produsere 3D-kart med 3D-printer 

   Eikerol, Magnar; Onstein, Erling (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2009)
   Høgskolen i Gjøvik ble i 2007 oppfordret til å lage et 3 dimensjonalt kart over området fra Hamar til Gjøvik i forbindelse med Mjøskonferansen dette året. Hensikten var å vise hvordan veien i dag går i forhold til hvordan ...
  • Et soldriftet energisystem for et hjelpesenter i Zimbabwe 

   Flåseth, Ole Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Tema for rapporten er hvordan utvikle et fornybart energialternativ til et lokalt ustabilt strømnett i Zimbabwe. Oppdragsgiver er Ingeniører uten grenser, de har fått en forespørsel om å hjelpe Midland children hope project. ...
  • Forsert friluftstørking av gran, selje og bjørkeved til brensel 

   Eikerol, Magnar (Working paper, 2014)
   Året 2011 ble det året hvor folket fikk øynene opp for sjelen ved vedhogst og behovet for ved som brensel ved Lars Mytting sin bok «Hel ved». Mens vi drev med innsamling av data, så kom det en forespørsel fra forfatteren ...
  • Kan fluorescence benyttes til å fastslå om det er tennar i trevirke? 

   Eikerol, Magnar (Høgskolen i Gjøviks notatserie, Research report, 2009)
   Fastslå om fluorescence (med ultrafiolett lys) kan benyttes for å se om trevirke inneholder tennar (indre trykkspenninger) i rå tilstand. I tørr tilstand kan man se at trevirke har tennar på grunn av at trebiten er bøyd i ...
  • Kartlegging av SF6 i høyspentsektoren, samt miljøvennlige alternativer. 

   Olsen, Aasne Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å se på SF6 gass sine bruksområder innenfor høyspentsektoren i Norge, samt nye teknologier som kan erstatte SF6 gass. I dagens samfunn har vi blitt nødt til å ha et større fokus på forurensing ...
  • Lyden av tre 

   Wold, Knut; Eikerol, Magnar (NTNU Gjøvik's Rapportserie;, Research report, 2016)
   Tradisjonelt har gitarer ofte vært produsert med bruk av tropiske treslag. Husemoens gitarmakeri lager gitarer basert utelukkende på norske treslag, og i dette arbeidet undersøkes lydbildene for et utvalg av norske treslag. ...
  • Mulighetsstudie av et solenergisystem ved Innlandet fylkeshus - Optimalisering av et solenergisystem med hensyn på økonomi, effekt og miljø 

   Nilssen, Adrian; Sæterøy, Rune Strand; Underbakke, Askild (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt mulighetene for å installere et BIPV-system på fasaden til «Innlandet Fylkeshus»; oppgaven vil også omfatte en tak-installasjon. Studien vil vurdere økonomiske, tekniske og ...
  • Nødstrøm til nytt sykehus i Drammen 

   Rapp, Synne Eide; Stefansson, Thale Vassnes (Bachelor thesis, 2020)
   Rapporten tar for seg nødkraftforsyningen til det nye sykehuset i Drammen, med utgangspunkt i Høyspent AS med samarbeidspartnere (Glitre Energi Produksjon AS og sykehusledelsen i Drammen) sitt forslag. Hensikten med oppgaven ...
  • Sårbarhet, off-grid og biobrensel-basert mikro CHP-anlegg, Høgskolen i Gjøvik 

   Eikerol, Magnar; Moe, Ivar (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;6/2013, Research report, 2013)
   Man ser behov for å diskutere et elkraftsystem som ikke er så sårbart overfor vær og eventuelle klimaforandringer. Et elkraftsystem som baserer seg på et samlet overføringsnett for alle regioner er /vil bli voldsomt dyrt, ...
  • Skal veden tørkes med barken på oversiden eller på undersiden i stabelen? 

   Eikerol, Magnar (Høgskolen i Gjøviks notatserie;2013:05, Research report, 2013)
   I henhold til Mytting sin bok ”Hel ved” så bidrar den norske veden med ca 18 TWh/år, da er all biobrensel tatt med. Tallene er jo usikre i og med at mange hugger selv, noe selges svart og slikt. Et tonn tørr ved gir ca ...
  • Solør Bioenergi CHP anlegg Kirkenær 2009 

   Eikerol, Magnar (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2010)
   CHP (Combined Heat and Power) anlegget til Solør Bioenergi ble startet på våren 2007 og undertegnede fikk lov til å besøke anlegget som første forsker på høsten 2009. Hensikten med dagene hos Solør Bioenergi var å finne ...
  • Tørking av gran og bjørkeved til brensel 

   Eikerol, Magnar (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;3/2012, Research report, 2012)
   Hensikten med dette prosjektet har vært tredelt. Det første er å finne ut om friluftstørking av ved i små sekker (60 l) tørker fortere enn ved i storsekker (1000 l), når trefuktigheten i starten er like i begge typer ...