• Konseptstudie i bruk av droner ombord på søk- og redningsbåter. 

      Eikemo, Mats Hage (Master thesis, 2013)
      Målet med oppgaven var å belyse innen hvilke områder droner kunne være egnet til å bli tatt i bruk som en hjelper. Oppgaven hadde som sådan et teknologi-først utgangspunkt og blir presentert deretter. Den første delen ...