• Simulations of Characteristic Sand Behavior by DEM 

   Mohus, Oda; Eikebrokk, Anna (Master thesis, 2021)
   For å utbedre kunnskapen om granulære materialer og deres oppførsel kan diskret elementmetode være et viktig hjelpemiddel. LS-DEM er en variant av diskret elementmetode, men skiller seg fra den tradisjonelle typen ved at ...
  • Simulations of Characteristic Sand Behavior by DEM 

   Mohus, Oda; Eikebrokk, Anna (Master thesis, 2021)
   For å utbedre kunnskapen om granulære materialer og deres oppførsel kan diskret elementmetode være et viktig hjelpemiddel. LS-DEM er en variant av diskret elementmetode, men skiller seg fra den tradisjonelle typen ved at ...