• Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   “Småblank” is the only population of Atlantic salmon in Europe living its entire life in the river habitat without performing migrations to the sea or lakes. Home range size and habitat use were compared between an unregulated ...
  • Vandringer og habitatbruk til småblank 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2018)
   Småblank er den eneste rent elvelevende laksen i Europa, og finnes kun i øvre deler av Nam-senvassdraget. Størrelsen på bestanden er ukjent, men det er grunn til at tro at bestandstettheten har gått ned siden 1950- tallet, ...