• Motorsimulering i Fedem 

      Eidsvik, Svein Kristian (Master thesis, 2010)
      Masteroppgaven er skrevet på NTNU, Institutt for produktutvikling og materialer, våren 2010 og handler om hvordan man kan simulere en motormodell i Fedem. Delene i modellen består av standardkomponenter som veivaksel, ...