• Gas Flow in Charges for Mn-Ferroalloy Production 

      Eidsaune, Tyri (Master thesis, 2023)
      Et sentralt mål for ferromanganindustrien er å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser knyttet til produksjonen. For å bidra til å løse disse utfordringene ble PreMa-prosjektet initiert. PreMa-prosjektets mål er ...