• Karbonrisiko og det norske aksjemarkedet 

      Eidissen, Frøydis (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven defineres risikoen for økt regulering av utslipp og en overgang til et lavutslippssamfunn som to typer klimaendringsrisiko med tett tilknytning til karbonrisiko. Vi undersøker prisingen av disse ...