• Metodikk for driving og sikring gjennom svakhetssoner ved Rogfast 

      Eidesen, Jonas Modise (Master thesis, 2013)
      Rogfast er planlagt bygget fra Randaberg til Vestre Bokn i Rogaland. Tunnelen vil med en lengde på omtrent 25km og 380 m dyp, bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. I denne masteroppgaven gjøres en systematisk ...