• En studie av hvordan ansatte har opplevd en virksomhetsoverdragelse i Norsk Helsenett SF 

   Qvarme, Anna; Aksnes, Elise; Eide, Julie Moen (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven har vært å vise resultatene vi har kommet frem til gjennom vår undersøkelse av ansatte i Norsk Helsenett SF. Vårt mål har vært å få dypere kunnskap og innsikt i hvordan ansatte har opplevd ...
  • Klynger som drivkraft for næringsutvikling 

   Eide, Julie Moen; Johansen, Martine (Master thesis, 2021)
   Formaliserte klyngeprosjekter har økt i omfang, og har blitt et sentralt innovasjonspolitisk virkemiddel i Norge de senere år, blant annet for å imøtekomme stadig høyere krav om bærekraftig omstilling. Denne masteroppgaven ...