• Avvisning av fastlandisering 

      Eide, Even (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgåva konkludera eg at ein veksande identitet i Hong Kong er basert på ei avvising av fastlandisering – forsøket på å integrere Hong Kong – og dette held protestane gåande i sin limboperiode. Forsøket på å ...