• Impact of whitefish on Cladocera communities 

      Eid, Simon Ormestad (Master thesis, 2019)
      Introduserte arter har blitt vist å ha effekter på lokal populasjoner både i eksperimenter og i studier av økosystemer. For å kunne ivareta biodiversitet og økosystemtjenester er økt forståelse av menneskelig påvirkning ...