• Lufting av skrå tretak - Trykktap ved ulike luftespalteutforminger 

      Eggen, Martin Grimstad; Røer, Olaf Vemmestad (Master thesis, 2018)
      Denne rapporten bygger videre på en masteroppgave utført av Espen Hansen våren 2016, med tittelen Luftstrømning i skrå tretak. Espens oppgave tar blant annet for seg trykktap i tilknytning til raftekasser, valg av steinlekter, ...