• Framdriftsplanlegging i 4D - E6 Helgeland nord 

      Eggan, Kenneth (Master thesis, 2016)
      Veg- og jernbaneprosjekter prosjekteres nå hovedsakelig i 3D. Dette muliggjør bruken av framdriftsplanlegging i 4D, altså å berike 3D-modeller med tid som en fjerde dimensjon. Anleggsbransjen har stadig fokus på produktivitet ...