• Estimating Tail-Latency of Latency-Sensitive Workloads 

      Eggan, Alf Martin; Eggan, Karl Andreas (Master thesis, 2019)
      Mange av arbeidsoppgavene som behandles i dagens datasentre er følsomme for forsinkelse, og krever at brukere har en tilfredsstillende opplevelse, noe som gjør energibesparing til en utfordring, som følge av strenge krav ...