• Oppvarmingssystemer i bygg - Analyse av nye byggekrav 

      Egeli, Anders (Master thesis, 2017)
      Den siste tiden er det kommet endringer i Norges byggtekniske forskrift (TEK10) som åpner for mer bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Med begrepet direktevirkende elektrisitet menes panelovner, stråleovner, ...