• Inkludering i skolen 

      Egeland, Solveig Klakegg (Bachelor thesis, 2021)
      Skolen utfordres av at elevmassen blir stadig mer mangeartet og at skolene i økende grad må møte behovene til elever som er faglig og kulturelt mangfoldige. Vi ser at det er utfordringer med å inkludere en bestemt gruppe ...