• Aktivitetshjelpemidler og deltakelse for barn 

   Sulutvedt, Maren; Moser, Anna Brigitte Kleven (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan aktivitetshjelpemidler kan påvirke deltakelse for barn i barneskolealder med en fysisk funksjonsnedsettelse. Vi ønsket å se hvordan barn opplever og bruker ...
  • De har et valg, det har ikke vi - Rullestolbrukernes møte med barrierer i samfunnet 

   Bonesvoll, Elise; Perez, Jenny Olsen (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven i ergoterapi er å få et innblikk i hvordan voksne rullestolbrukere opplever barrierer som kan påvirke deltakelse i samfunnet, og å besvare problemstillingen «Hvordan kan barrierer ...
  • Deltakelse i aktivitet for barn med overvekt 

   Vårvik, Aslaug; Åkerøy, Malin Johanne Flote; Sjøvold, Renate Olsen (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Tittel: Deltakelse i aktivitet for barn med overvekt Bakgrunn: Overvekt blant barn er et økende problem på verdensbasis. Tidligere har barn vært mer fysisk aktive, mens nå driver de mer med stillesittende ...
  • Deltakelse med aktivitetshjelpemidler i meningsfull aktivitet for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser 

   Gagnum, Pernille; Grønhovd, Anette (Bachelor thesis, 2020)
   Abstrakt Hensikt: Denne bacheloroppgaven i ergoterapi har til hensikt å svare på problemstillingen: Hva er erfaringene ved bruk av aktivitetshjelpemidler for deltakelse i meningsfull aktivitet for barn og unge med fysisk ...
  • Faktorer som påvirker overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet for ergoterapeuter med funksjonsnedsettelse 

   Eerola, Malin; Horghagen, Sissel; Eide, Arne Henning; Magnus, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Individuals with impairments are encouraged into higher education. However, their experience of transitioning from higher education to work has received less attention. The aim of this article is to describe factors ...
  • Flyktningbarns Deltakelse i Aktivitet 

   Bjerken, Silje Therese; Granøien, Eli (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Flere hundre barn fra ulike land kommer til Norge for å søke beskyttelse og asyl. Noen kommer uten familie. Barn som har vært på flukt vil være sårbare, da de har vært utsatt for et utrygt og uforutsigbart liv. ...
  • Hvordan fremme arbeidsdeltakelse for personer med Revmatoid Artritt 

   Egseth, Karen; ; Feidal, Ronja Johanne (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn og hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å identifisere faktorer som kan fremme arbeidsdeltakelse for personer med Revmatoid Artritt. Da personer med RA er en utbredt gruppe i samfunnet er det hensiktsmessig ...
  • Intervensjoner som veien til deltakelse - å gjøre hverdagslivet bedre for voksne med Multippel Sklerose. 

   Dyrdal, Solveig; Rothaug, Ailin (Bachelor thesis, 2022)
   SAMMENDRAG I denne oppgaven ønsker vi å belyse hvordan voksne med Multippel Sklerose kan være deltakende i hverdagsaktivitet. Videre ønsker vi å undersøke intervensjoner som kan bidra til økt deltakelse. Problemstilling: “Hvilke ...
  • Kvinner med nedsatt funksjonsevne: underrepresentert på krisesentertilbud 

   Lundhagebakken, Helle; Buberg, Camilla (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven i ergoterapi har som hensikt å belyse temaet vold i nære relasjoner, med kvinner med nedsatt funksjonsevne som fokusgruppe. Oppgaven vil med bakgrunn i fem intervjuer og ergoterapeutisk teori om ...
  • Når livet endres -Ryggmargsskade, deltakelse i arbeidslivet & identitet 

   Danielsen, Marlene Silseth; Vinger, Tina (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: I Norge er det rundt 4500-5000 mennesker som er ryggmargsskadet og forskning viser at det å ha en ryggmargsskade vil kunne gi andre helseutfordringer som kan påvirke blant annet deltakelse i arbeidslivet. Studier ...
  • Tilrettelegging for barn med ASD i friminutt. 

   Bentsen, Olav Magnus; Hol, Øyvind Risnes; Risvik, Sander Csomos (Bachelor thesis, 2022)
   Tittel Tilrettelegging for barn med ASD i friminutt. Formål Å finne ut hvordan barn med ASD kan bli inkludert i friminutt ved å bruke ulike tilretteleggingsmetoder. Problemstilling Hvordan kan man tilrettelegge for at ...
  • Velferdsteknologi for eldre mennesker som opplever utfordringer med aktivitet og deltakelse 

   Johansen, Mats Sander; Edvardsen, Martin (Bachelor thesis, 2020)
   Abstrakt Hensikt: Hensikten med bacheloroppgaven er å finne ut hvilke fordeler og ulemper velferdsteknologi kan ha for eldre mennesker som opplever utfordringer med aktivitet og deltakelse. Metode: Metoden som ble ...
  • Å leve godt med nedsatt syn 

   Hansen, Ingrid (Bachelor thesis, 2022)
   Introduksjon: Forandringer i synsfunksjon er en naturlig del av det å bli eldre. For noen vil disse forandringene resultere i utfordringer i hverdagen, og vil påvirke hvordan man utfører aktiviteter. Formålet med denne ...