• Analysis of measurements from Norwegian venues for amplified music 

      Edvardsen, Morten Andreas (Master thesis, 2021)
      Denne studien har to mål. For det første, å kvantifisere usikkerheten av romimpulsresponser beregnet med FFT-basert dekonvolusjon av opptak i en mottakerposisjon av eksponentielle sinussveip (ESS) spilt av med et PA-system. ...