• Case study research: the ”Butterfly” robot 

      Edlund, Mikal (Master thesis, 2019)
      For at roboter skal ha en sjanse til a komme nær mennesket når det gjelder manipulering av objekter, ma de benytte seg av mer enn bare å gripe for å manipulere objekter. Dette er der utvikling av ikke-gripende manipulering ...