• Holdbarhetsundersøkelse av aldosteron i serum oppbevart ved romtemperatur 

      Eckhoff, Rebekka Wiik; Knudsen, Bettina Eikefet (Bachelor thesis, 2021)
      Bacheloroppgaven er utført ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon spesiell biokjemi ved St. Olavs Hospital. I denne holdbarhetsundersøkelsen ble det undersøkt hvor lenge hormonet aldosteron er holdbart i serum når ...