• Prosjekt XP 

      Dyste, Sigurd; Johnsen, Kristian; Rognstad, Heidi; Mardal, Ron-Danile; Wenner, Daniel (Bachelor thesis, 2003)
      Vi har i gruppa en felles interesse for audio og video. Vi ønsket å gjøre prosjektet til noe vi ville ha med videre, der vi kan benytte den nye kunnskapen. Ett av gruppe medlemmene hadde en samtale med bandmedlemmene i ...