• Utviklingshemming og psykisk helse 

      Dyrstad, Ida (Bachelor thesis, 2019)
      I min bacheloroppgave har jeg valgt å skrive om utviklingshemming og psykisk helse. Hensikten med studien er å opparbeide meg kunnskap om hva en jobb kan bety for den psykiske helsen til mennesker med utviklingshemming. ...