• Oppgradering av brannsikkerheten i eldre murgårder 

      Dyrseth, Gudrun Rørvik (Master thesis, 2014)
      I perioden 1860-1930 ble det bygget et stort antall murgårder i de største byene. Flesteparten av disse ble bygget på 1890-tallet, og murgårdene har derfor fått betegnelsen 1890-gårder. Man finner slike bygårder i hovedsak ...