• Social commerce: What makes consumers buy and spread word-of-mouth 

      Dyrli, Helene (Master thesis, 2020)
      Målet med denne masteroppgaven var å forstå hva som får individer til å spre WOM (word-of-mouth) og kjøpe produkter på social commerce. Oppgaven tok for seg plattformen Instagram og så på influenser markedsføring. Et ...