• Konfidensiell databehandling i Azure 

      Dyngeseth, Erlend Johan; Jakobsen, Stian (Bachelor thesis, 2020)
      I en verden som beveger seg mot offentlig sky er det et stadig økende behov for konfidensiell databehandling. En rekke organisasjoner vil kunne dra nytte av å bruke skyløsninger. De velger derimot å ikke flytte sine løsninger ...