• Risikostyringsverktøy for oppdrettsnæringen 

      Dybsland, Odin (Master thesis, 2017)
      RNNP (Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet) er et sikkerhetsstyringsverktøy utviklet for å vurdere risiko knyttet til storulykker i norsk olje og gassvirksomhet. Risiko knyttet til storulykker er estimert med grunnlag ...