• Bruk av kamera som relativ posisjonsmålar på DP-fartøy 

      Bergmann, Webjørn Yksnøy; Dyb, Edvard Johan (Bachelor thesis, 2015)
      Denne rapporten omhandlar bacheloroppgåva: "Bruk av kamera som relativ posisjonsmålar på DP-fartøy", gitt av Rolls-Royce Marine og Høgskolen i Ålesund. Hensikta med oppgåva er å utvikle eit hjelpeverktøy for kvalitetssikring ...