• Å være i en historisk kontekst 

      Dukstad, Karen Elise (Bachelor thesis, 2019)
      Historie og historiebevissthet er et viktig tema i samfunnsfag, både som en grunnleggende tanke og som et eget undervisningstema. Målet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hvordan legger den norske læreboka, ...