• Containers in Windows Server 2016 

      Dukstad, Andreas; Kristiansen, Jan; Bu, Åsmund Helland; Varfjell, Svein Edmund (Bachelor thesis, 2016-08-25)
      Denne bacheloroppgaven ble utformet for å besvare Ikomms spørsmål angående implementasjon av Windows Container i Windows Server 2016. Gruppen har i denne oppgaven utforsket funksjonaliteten til containere i Windows Server ...