• Sammenhengen mellom søvn og risiko for skade blant idrettsutøvere 

      Berg, Eirin; Druzkowski, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne litteraturstudien er å undersøke hvorvidt redusert søvnvarighet og/eller dårligere søvnkvalitet er assosiert med økt risiko for skade blant idrettsutøvere. Totalt ble 5 ulike originalartikler inkludert, ...