• Sikrer gårdeier god bærekraft på eiendommene sine? 

      Drager, Harald (Master thesis, 2020)
      I den avsluttende oppgaven på masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU i Trondheim, har jeg valgt å undersøke hvordan gårdeiere ivaretar bærekraft, og problemstil-lingen ble dermed utformet slik: «Sikrer ...